sábado, 26 de enero de 2008

Propuesta "innovadora"??????

http://moodle.urv.net/moodle/file.php/9457/moddata/forum/29026/71562/Tinet_-_Reus_acollira_l_experiencia_pilot_engegada_per_Educac.pdf


Aquí os cuelgo la propuesta que se pondrá en marcha recientemente en Reus, para tratar el tema de la llegada de alumnos de otros países.

Resumiendo, en el artículo explican que la propuesta consiste en formar una escuela sólo para immigrantes donde recibirán clases de catalan y cultura catalana, y que una vez tengan los conocimiento básicos será integrados en una escuela ordinaria. También propone clases durante el verano y una mayor participación de los padres en la escuela.

¿qué os parece? ¿Creéis que es la más adecuada?¿Qué propondríais vosotros?

11 comentarios:

Isaac dijo...

Ana, si enllaces un PDF del moodle de la URV, has de tenir en compte que els alumnes que no estiguin inscrits en aquella assignatura, no veuran l'enllaç. Per fer-ho millor, baixa't el PDF i posa'l en un dels fòrums de l'assignatura, i llavors l'enllaces.

Isaac dijo...

Segurament la notícia que feies referència era aquesta:
http://www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=17168
Ciao

Alexandra dijo...

Després d'haver llegit la notícia, per una banda considero que la proposta és bona perquè d'aquesta forma els immigrants aprenen al seu ritme entre persones que es troben en la mateixa situació. A més, aquest fet ajudaria a augmentar el nivell de qualitat d'ensenyança.
Per l'altra banda crec que és un fet discriminatòri, ja que els immigrants si venen al nostre país és per integrar-se mitjançant la relació de les persones d'aquí.

Finalment, crec que no és la millor proposta, el fet de separar els immigrants.
El millor seria augmentar el nombre de classes per centre, per tal que els grups fossin més petits i d'aquesta forma el rendiment escolar augmentaria favorablement.Sandr@

Anónimo dijo...

Hola, sóc júlia de música i pel que fa a aquesta entrada dir que estic totalment en contra d'aquests COL·LEGIS per a IMMIGRANTS.

A continuació us adjunto un text que he extret d'un blog educatiu que reflecteix molt bé el que jo penso sobre el tema. (a més a més l'opinió toca una mica l'informe PISA).

_______________________


Sr. Maragall, estic indignada!

En els anys darrers, un dels canvis més significatius que s’ha produït als centres educatius de Catalunya ha estat l’arribada continuada i creixent d’alumnat procedent d’altres països.

Davant d’aquesta realitat, el curs 2004-2005, és a dir fa quatre anys, el Departament d’Educació, engegava el Pla per a llengua i la cohesió social i amb aquest, DINS ELS CENTRES ESCOLARS, les aules d’acollida com a espais d’ensenyament i aprenentatge, de la llengua catalana i també dels costums i hàbits del nou entorn en què viu aquest alumnat. Aquesta tasca naixia i creixia amb l'encàrrec - presentat com a clau de l'èxit- d'implicar tot el centre educatiu, i indirectament del conjunt de la població.

Aquest Pla que ha passat de 649 aules d’acollida el primer curs, a 951 el segon curs; 1100, el tercer curs i 1155 aquest curs...

Aquest pla, al qual s’han destinat esforços i recursos i implicat els centres escolars...

Aquestes aules que tenen uns professionals implicats i que destinen hores i fan mans i mànigues per crear material nou i adaptar-lo a les necessitats canviants amb uns resultats excel·lents...

Ara resulta que....

Com aquell qui no diu res i fa un canvi de ruta al GPS del cotxe, el conseller d’Educació ha DECIDIT (¿?) que no és bo. Que s’ha de modificar, canviar de camí, i desmuntar tota la feina feta, tot el discurs acollidor, integrador, de compartir,... perdre l’oportunitat que planteja la nova diversitat de treballar la cohesió (tant urgent i necessària – recordeu França-) i la multiculturalitat, dins els centres escolars i inventar-se una nova fórmula SEGREGADORA i traslladar el nou alumnat a uns centres específics, fora de l’entorn escolar.

Aquesta fórmula que a més no té res d’innovadora, on s’ha provat – per exemple, Estats Units- s’ha modificat ràpidament quan s’han vist els mals resultats que comportava-.

Potser no ho sap, el Sr. Maragall...? Potser no li han explicat que les llengües s’aprenen en un context natural de parla i entre iguals; igual que les pautes i codis de relació al nou entorn escolar i social?


I potser tampoc li han explicat que els països que tenen millors resultats a l’informe PISA són països que, en Educació, no fan canvis cada dos per tres, que tenen lleis estables i que permeten treballar amb garanties.

Janaina Minelli de Oliveira dijo...

Referencia del blog educativo, please...

Mari dijo...

Al igual que la meva companya Júlia, estic totalment en contra d'aquesta notícia.
Penso que posan als immigrants en una escola només per n'ells, els estem ajudant a que potser apendran més ràpid la cultura però en quant a integració no trauran cap benifici.
El millor per a un nen immigrants es relacionar-se amb tots els companys, indiferentment que siguin d'aquí o d'un altre país.
Em sembla molt malament la proposta, el que si que es pot fer és augmentar les hores d'aula d'acollida i instaurar-les en les escoles on encara no hi és.
La solució que proposa la notícia crec que és la última que s'hauria d'adoptar, mai s'hauria de dur a terme.

ALBA dijo...

No m’agrada ni m’acaben de convèncer els pocs arguments oficials que he llegit fins al moment sobre aquest tema.

És difícil entendre perquè Educació es complica la vida. Si es tracta, com es pretén, d’escoles de transició on els alumnes estarien un període curt d’adaptació, per això ja estàn les aules d’acollida i si fos necessari una major intervenció prèvia, hauria de ser suficient amb un acompanyament paral•lel per part dels educadors socials i assistents o treballadors socials.

Les xifres aportades són efectivament molt elevades, però crec que pormenoritzant a nivell municipal no deuen ser tan preocupants que obliguin als responsables politics a emprendre solucions com la que proposa el Sr. Maragall.

Són tan escandaloses les xifres de masificació de nens i nenes extrangers, que sorprén que una de les solucions que se’ls ocorre als responsables polítics sigui l’establiment d’aquestes escoles de transició o adaptació, en lloc de millorar la distribució dels nens i trencar amb les barreres segregacionistes a les escoles concertades i públiques.

Penso que amb això, a aquests nens se’ls INTEGRARÀ a nivell cultural, però i a nivell social?.

Penso que les aules d’acollida funcionen força bé, però a més proposaria en horari extraescolar un curs dec continuïtat de les funcions de l’aula d’acollida. També augmentaria les propostes dels centres en referència a jornades interculturals (dansa, música, parla, vestimentes, jocs i esports tradicionals,...), ja que tant important és que els nouvinguts s’integrin en la nostra llengua i cultura, com que els alumnes d’aquí coneguin i respectin la llengua i cultura d’altres pobles.

En definitiva, penso que la destinació d’uns recursos i serveis per la creació d’uns espais localitzats (Reus, Vic...) que no es sap si l’any següent tindran continuïtat (perquè potser no hi hagi tants alumnes nouvinguts, o perquè resulta que un nombre elevat d’alumnes estrangers es doni a una altra ciutat) fan que aquesta idea, al meu parer, no sigui la més viable.


ALBA

marta_reolid dijo...

Personalment penso que sort, que aquest projecte és pilot i espero que no es porti a terme d'aquesta manera.
Estic totalment d'acord amb les meves companyes, en que això no afavoreix en cap aspecte a la integració del nouvingut. L'alumne perd tot un any coneixent la llengua catalana i els costums, però si no es troba dintre d'un ambient en el que es pugui relacionar tampoc li serveix de res.
Per aquest motiu, jo opto per continuar amb el treball de l'aula d'acollida dels centres. Amb aquestes aules l'alumnat nouvingut també apren la llengua, la cultura i a més es senten integrats dintre l'aula ordinària, treballant, jugant i aprenent amb els companys.

gemmeta dijo...

Hola a tothom,
A nivell personal, quan vaig sentir la noticia pel Telenotícies sobre el tema dels centres especials per integrar la immigració no em va agradar gens i la trobo discriminatòria.
Al conseller li diria que sembla que estiguem tornant enredera ja que deixem que els nens i nenes amb algun tipus de necessitat educativa especial puguin anar a l'escola ordinària però no deixarem que nens i nenes que venen d'un altre país i que parlen un altre idioma, puguin anar a l'escola com els altres nens i nenes de la societat catalana. Fer aquests tipus de centres no afavoreixen gens la integració, al contrari l’enredereixen ja que els nens i nenes necessiten estar amb contacte amb altres nens i nenes de la seva edat, aquests els ajudaran a la seva integració i ells també s'hi podran sentir millor. A més, si després de passar per aquests centres, no es poden anar a l'aula ordinària i han de seguir anant a l'aula d'acollida, de que serveix?
Una de les coses que diu el conseller i que si que trobo viable i interessant es que aquests nens i nenes poguessin tenir reforç a l'estiu ja que sovint, després d'haver estat tants de temps sense anar a l'escola, moltes de les coses que han aprés, poden perdre's i després dificultar el proper curs escolar.
Així doncs per concloure diria que per part meva no crec que sigui una bona opció per a la integració d’aquests nens i nenes, només ho trobaria interessant si pogués ser com a complement de l’aula ordinària.

M.José M. dijo...

A mi m'agrada parlar més d'inclusió i no d'integració. I si el que perseguim és anar cap una escola inclusiva s'ha d'educar als nens tots junts dins l'aula.

A l'aula ordinària és on s'ha de atendre la diversitat. Els nens nouvinguts han d'estar el màxim d'hores amb els seus companys. Els Centres Educatius han de treballar en aquest sentit i l'Administració ha de ficar-hi els mitjans necessaris.

Personalment coincideixo amb la Júlia sobre que la proposta és segregadora.

Lidia dijo...

Fan mil canvis de lleis, de plantajaments, d'organització,... i després es queixen que estiguem capdevall d'Europa. Els canvis no són sinònims de millores. Crec que el que haurien de fer és donar més suports, més recursos i no separar, que si no no podem tirar endavant!
Crec que allunyar els nouvinguts dels centres educatius en dificulta la integració, les aules d’acollida són una opció més integradora però perquè funcionin bé es calen més recursos econòmics i de personal.
Des del meu punt de vista no crec que sigui una bona opció el voler educar aquests nens i nens a banda dels demés, el que necessiten precisament és una integració que els afavoreixi i això només és possible convivint tots plegats en una mateixa aula i en unes mateixes instal•lacions.