sábado, 28 de febrero de 2009

Per una mirada crítica

El dimarts passat, a la seu del Parlament Europeu a Barcelona, Aula Media va promoure una trobada per informar d'una noticia que, com va dir la Alba Ambròs, professora de la UB, és part d'un somni. En aquesta trobada ens vam informar que el 16 de desembre de 2008, el Parlament Europeo va aprovar el text d’una recomanació dirigida a tots els estaments oportuns de la Unió Europea en la que crida accions per promoure l’alfabetització en mitjans a tots els nivells educatius, a nivell familiar i fins i tot social. Segons el document, els estudiants dels sistemes educatius de països democràtics han de rebre educació que els permeti no només consumir, sinó que a més analitzar críticament, produir i difondre els missatges característics de la era digital. En aquest context, la formació del professorat en el anàlisis, producció i difusió de texts multimedia es converteix en una tasca urgent.
Amés és de destacar que el document recomana la creació d’una assignatura en alfabetització en mitjans i la inclusió d’una novena competència relacionada amb les habilitats de comprensió crítica i comprensió de missatges audiovisuals. Fent autoavaluació, penso que no anem molt mal encaminats, però la pota crítica encara ens falta. Estem molt ocupats aprenent a fer i potser hauríem de passar més temps analitzant allò que fem. Una cosa està clara, necessitem un metallenguatge que ens doni les eines per fer-lo. En això estem treballant ara.
Tinta Fresca paticipa en la campanya Per una Mirada Crítica. Fem corre la veu!