sábado, 4 de octubre de 2008

EDUCACIÒ AVUI: LA PRÀCTICA INNOVADORA

Del 20 al 22 de novembre de 2008

L'objectiu principal d'aquest Congrés és aprofundir en el coneixement del món de l'educació des d'una perspectiva innovadora molt propera als escenaris on es produeixen els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Aquesta és la conseqüència lògica d'entendre l'acció educativa com una realitat viva i dinàmica que necessita la reflexió de tota la comunitat per caminar cap a la millora.

En definitiva, aquest Congrés pretén generar un conjunt de reflexions, de línies estratègiques i d'orientacions pràctiques que puguin contribuir a millorar el dia a dia dels professionals de l'educació.

Destinat a:

• Professionals de l'educació

• Estudiants