domingo, 23 de noviembre de 2008

Conclusions del II Educació Avui

Us poso les conclusions llegides en el acte de clausura del II Educació Avui, així com les diapositives dels dos conferenciants i les fotos del congrés. Tots plegats hem fet d'aquesta trobada un moment de reflexió molt inriquidor per la nostra práctica educativa.

Conclusions

Un cop finalitzat el II Congrés d’Educació Avui, no volem acomiadar-nos sense fer una síntesi de les aportacions de les diferents sessions de treball.

S’han plantejat qüestions molt diverses, entre les quals destaquem:
· La motivació i la innovació com a motors de l’educació.
· La inclusió de tots els alumnes de l’escola en els diferents àmbits i activitats.
· Recursos per treballar la diversitat de l’alumnat a l’aula, a les diferents etapes educatives.
· Reduir l’absentisme, a partir del treball.
· Les TIC com a eina i recurs per a l’aprenentatge.
· La importància del treball amb les famílies

Tots aquests temes, tenen en comú atendre a tots els alumnes dins d’un marc escolar i social inclusiu amb les ajudes necessàries i els recursos que calguin; recollint com un dels objectius a destacar dels projectes presentats la millora de la qualitat educativa, no només dins dels centres escolars sinó també en l’entorn.

En tots els projectes presentats es destaca que la motivació i les inquietuds dels alumnes es el punt d’inici, on ells, són els protagonistes de les accions i el treballs a portar a terme. Això fa possible que la motivació sigui un dels pilars fonamentals per engrescar l’èxit i el no abandonament de l’escola. Cal reforçar l’assoliment de “petits èxits” diaris per augmentar l’autoestima dels alumnes i també dels professionals. Conjuntament amb tot això, la participació de les famílies en la tasca educativa que els seus fills realitzen al centre, és fonamental.

Per altra banda, l’orientació ha estat un dels punts més rellevants, per la consecució d’aquesta innovació, ja que han estat els propis professionals els que s’han dedicat plenament a l’organització i guia de tots els projectes, treballant de manera conjunta amb els alumnes, i reforçant la tutoria com a eina de millora. Molts dels professionals coincideixen que els projectes i la seva dinàmica no van al mateix ritme que l’administració, i sovint veuen que es frenen per qüestions com la responsabilitat civil, adjudicació de recursos, inestabilitat de plantilles, ....

Finalment, podem afirmar que moltes d’aquestes experiències i projectes presentats, han assolit el seu èxit i han creat innovació dins dels centres quan es troben recolzats pel seu equip directiu i els altres companys i companyes. És necessari motivar el conjunt de professors del centre, per tal de que entenguin allò de qualitatiu que té la proposta de canvi. Allò que realment és innovador, és l’esforç per reunir i sumar l’acció de professionals que han volgut compartir un treball seriós, per afrontar aquesta nova situació tant habitual en els centres escolars. És altament interessant, reconèixer i conèixer aquesta dinàmica com una “eina d’intervenció”. Aquest congrés doncs, ens ha permès identificar i compartir conceptes entre tots els professionals que provenien de camps científics diferenciats proporcionant-nos experiències innovadores les quals ens han fet adonar de la importància de la il·lusió i de la constància en el nostre treball diari.

Des de l’organització donem l’enhorabona a tots els ponents d’aquests dies per proporcionar-nos diferents visions del camp educatiu i agrair el seu esforç constant. A més a més també agraïm l’interès i la participació de tots vosaltres ja que això demostra que encara perseverem en la il·lusió de l’aprendre a aprendre i per tant continuem desenvolupant les competències necessàries per fer la nostra tasca.